Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘קורות חיים’

אני אוהבת לחפש עבודה, מכורה למודעות דרושים, ותמיד רוצה לראות מה מציעים, מה מחפשים. אולי זה בגלל שאני עובדת פרילאנס ויכולה בכל רגע נתון להחליף או לשנות, או אולי זה בגלל הצורך הזה בהגדרה, ובו זמנית בשינוי.

קשה לי להגדיר את עצמי. מה את עושה? כל מיני דברים. כותבת, מלמדת, חווה ולומדת. שירים, סיפורים, מחזות, תסריטים, כתבות ובעיקר הרבה דברים שיווקיים.

אז מסתבר שהמשוררת המתה שכולם אוהבים לאהוב, כתבה משהו שמתכתב עם החיפוש הזה, והיא תיארה את זה כל כך יפה שהחלטתי שגם אני יכולה לצטט את ויסלבה שימבורסקה. ככה זה כשכותבים שירה נגישה.

כתיבת קורות חיים/ ויסלבה שימבורסקה
מפולנית: רפי ויינכרט

מה נחוץ?
נחוץ לכתוב בקשה
ולצרף לה קורות חיים.

ללא קשר לאורך החיים
על הקורות להיות קצרות.

תמצות העובדות ובחירתן הכרחיים.
המרת נופים בכתובות
וזכרונות רופפים בתאריכים מקובעים.
מכל האהבות לרשום את הנישואין בלבד,
ומהילדים רק את אלה שנולדו.

זה שמכיר אותך חשוב יותר מזה שאתה מכיר.
טיולים רק במידה ולחוץ לארץ.
השתייכות למה אך בלא הלמה.
ציונים לשבח בלא הנימוקים.

כתוב כאילו מעולם לא דיברת עם עצמך
וכאילו עקפת עצמך מרחוק.

התעלם מכלבים, חתולים וציפורים,
מזכרות נושנות, חברים וחלומות.

מחיר ללא ערך
כותרת ולא תוכן.
מספר הנעליים ולא היעד שאליו הולך
זה שאמור להיות אתה.

לכך יש לצרף תצלום באוזן גלויה.
רק צורתה נלקחת בחשבון, לא מה שנשמע.
מה נשמע?
נהמת מכונות הגרוסות את הנייר.

Read Full Post »