Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘לעזוב’

גם בגלל שהוא גאון וגם בגלל שאני כל כך מזדהה עם מה שהוא כותב ובשביל הוגה צרפתי זה אומר המון. שמתי כאן קטע מתוך הספר חלל וכו' של ז'ורז' פרק.

לעבור דירה

לעזוב דירה. לפנות את המקום. להתקפל. לרוקן. להסתלק.

     לערוך רשימה לסדר לסווג למיין

     לסלק לזרוק למסור

     לשבור

     לשרוף

     להוריד לעקור לחלץ מסמרים לתלוש לשחרר ברגים להוריד

מהקיר

     לנתק להפריד לחתוך למשוך לפרק לקפל לגזור

     לגלגל

     לצרור לארוז להדק לקשור לערום לרכז להעמיס לקשור בחוט

לעטוף לסוכך לכסות להקיף להדק

     להסיר להרים

     לטאטא

     לסגור

     ללכת

Read Full Post »